Μάνος Ριτσατάκης Φυσικός Γ Γυμνάσιο Παλλήνης

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Απαντήσεις σε επαναληπτικές ερωτήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου


Ετικέτες , ,

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Τεστ Φυσικής Ταλαντώσεις


Ετικέτες , ,

Τεστ Φυσικής Ταλαντώσεις


Ετικέτες , ,

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
1.       Ποια είναι τα θεμελιώδη φυσικά μεγέθη και ποιες είναι οι θεμελιώδεις φυσικές μονάδες στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI);
2.       Ποια πολλαπλάσια και ποια υποπολλαπλάσια προθέματα γνωρίζετε;
3.       Να μετατρέψετε 1m σε μm, 3kg σε cg, 2m2 σε dm2, 5m3 σε dm3, 4dm3 σε cm3, 7MN σε dN και 4ks σε ms.
4.       Να διατυπώσετε τον ορισμό της πυκνότητας ενός υλικού.
5.       Η πυκνότητα χαρακτηρίζει το υλικό ή το σώμα;
6.       Ποια είναι η μονάδα πυκνότητας στο SI;
7.       Να αναφέρετε μια άλλη μονάδα πυκνότητας και να υπολογίσετε τη σχέση της με τη μονάδα πυκνότητας στο SI.
8.       Η πυκνότητα είναι θεμελιώδες ή παράγωγο φυσικό μέγεθος;
9.       Να συγκρίνετε την πυκνότητα ενός μεγάλου και την πυκνότητα ενός μικρού σιδερένιου καρφιού
10.    Ασκήσεις 5 και 6 σελίδας 19
11.   Ερώτηση 5ι σελίδας 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : ΚΙΝΗΣΗ
1.       Τι είναι η τροχιά μιας κίνησης;
2.       Πώς ορίζονται:
a.        Η μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα
b.       Η στιγμιαία ταχύτητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΔΥΝΑΜΗ
1.       Τι αποτελέσματα μπορεί να προκαλέσει μία δύναμη;
2.       Να αναφέρετε τρία είδη δυνάμεων που ασκούνται από απόσταση
3.       Να διατυπώσετε τον Νόμο του Hook.
4.       Σε ελατήριο ασκείται δύναμη με αποτέλεσμα να επιμηκυνθεί. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:
Επιμήκυνση χ (cm)
2
4

10
Δύναμη F (N)
10

40

Να σχεδιάσετε γραφική παράσταση επιμήκυνσης – δύναμης
5.       Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της δύναμης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων;
6.       Η δύναμη είναι μονόμετρο ή διανυσματικό μέγεθος; Γιατί;
7.       Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του βάρους στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων;
8.       Το Βάρος είναι μονόμετρο ή διανυσματικό μέγεθος; Γιατί;
9.       Τι είναι η τριβή; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα όπου η τριβή είναι χρήσιμη και ένα παράδειγμα όπου είναι ανεπιθύμητη
10.   Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της τριβής στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων;
11.   Η Τριβή είναι μονόμετρο ή διανυσματικό μέγεθος; Γιατί;
12.   Εάν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο και βρεθείτε σε ύψος 10000 μέτρων το βάρος σας θα μειωθεί, θα αυξηθεί ή θα μείνει σταθερό;
13.   Άνθρωπος σπρώχνει ένα κιβώτιο που βρίσκεται σε οριζόντιο πάτωμα. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο και να τις ονομάσετε
14.   Εάν στην προηγούμενη ερώτηση η μάζα του κιβωτίου είναι m=5kg, η δύναμη που ασκεί ο άνθρωπος είναι ίση με 20N και η τριβή είναι ίση με 5N να υπολογίσετε:
a.        Το βάρος του κιβωτίου
b.       Την κάθετη αντίδραση που ασκείται στο κιβώτιο από το πάτωμα
c.        Τη συνισταμένη όλων των δυνάμεων που ασκούνται στο κιβώτιο
d.       Τη δύναμη που ασκεί το κιβώτιο στον άνθρωπο
Δίδεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2
15.   Πότε λέμε ότι ένα σώμα ισορροπεί;
16.   Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου;
17.   Να αναφέρετε βασικές διαφορές μάζας και βάρους
18.   Άσκηση 1 σελίδας 61 και 8 σελίδας 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΠΙΕΣΗ
1.       Πως ορίζεται η πίεση;
2.       Η πίεση είναι μονόμετρο ή διανυσματικό φυσικό μέγεθος;
3.       Η πίεση είναι θεμελιώδες ή παράγωγο φυσικό μέγεθος;
4.       Ποιες μονάδες πίεσης γνωρίζετε και ποια η μεταξύ τους σχέση;
5.       Γιατί ένας σκύλος βυθίζεται σε λεπτό στρώμα πάγου ενώ ένας άνθρωπος όχι;
6.       Γιατί όταν φοράμε σκι δεν βυθιζόμαστε στο χιόνι;
7.       Τι είναι η ατμοσφαιρική πίεση; Πόση είναι στην επιφάνεια της θάλασσας; Πως μεταβάλλεται σε σχέση με το ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας; Γιατί;
8.       Τι είναι η υδροστατική πίεση; Με ποιον τύπο υπολογίζεται; Σε τι οφείλεται;
9.       Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα εκφράζει τη μεταβολή της υδροστατικής πίεσης με το βάθος;
P
P
P
h
h
h

10.   Να διατυπώσετε την αρχή του Pascal.
11.   Τι είναι η άνωση, που οφείλεται και με τι είναι ίση;
12.   Ερώτηση 12 σελίδας 85
13.   Ασκήσεις 2, 3 και 5 σελίδας 85 και 86
Μάνος Ριτσατάκης
                     Φυσικός            

Ετικέτες , ,

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1.       Ίδιου είδους φορτία ………………………….. ενώ διαφορετικού είδους ……………………………….
2.       Πότε λέμε ότι ένα σώμα φέρει θετικό και πότε λέμε ότι φέρει αρνητικό φορτίο;
3.       Που βρίσκεται το πρωτόνιο και τι είδους φορτίο φέρει;
4.       Που βρίσκεται το ηλεκτρόνιο και τι είδους φορτίο φέρει;
5.       Που βρίσκεται το νετρόνιο και τι είδους φορτίο φέρει;
6.       Γιατί το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο;
7.       Ένας μαθητής είναι ηλεκτρικά ουδέτερος. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κανένα θετικό ή αρνητικό φορτίο; Εξηγείστε.
8.       Ηλεκτρίζουμε ένα στυλό με τριβή. Να περιγράψετε τι συμβαίνει στο στυλό και τι στο πουλόβερ όσον αφορά μεταφορά υποατομικών φορτισμένων σωματιδίων.
9.       Να αναπτύξετε δύο σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου.
10.   Δύο μαθητές είναι ηλεκτρικά φορτισμένοι και φορούν μονωτικά παπούτσια. Ο Α φέρει θετικό φορτίο 50μC και ο Β αρνητικό φορτίο 30μC. Πόσο ηλεκτρικό φορτίο θα έχει ο καθένας τους μετά από χειραψία;
11.   Ποια σώματα ονομάζονται αγωγοί και ποια μονωτές; Να αναφέρετε από δύο παραδείγματα.
12.   Να διατυπώσετε το Νόμο του Coulomb.
13.   Άσκηση 2 Σελ 32 Σχολικού Βιβλίου.
14.   Δύο φορτία q1 και q2 απωθούνται με δύναμη 100 N. Με πόση δύναμη θα απωθούνται εάν διπλασιαστεί το φορτίο q1; Με πόση δύναμη θα απωθούνται εάν διπλασιαστούν και τα δύο φορτία; Με πόση δύναμη θα απωθούνται εάν διπλασιαστούν και τα δύο φορτία και η απόσταση μεταξύ τους;
15.   Τι είναι το ηλεκτρικό πεδίο και πως μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξή του;
16.   Τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα;
17.   Ποια υλικά ονομάζονται ημιαγωγοί; Να αναφέρετε δύο τέτοια υλικά.
18.   Τι συμβαίνει στο εσωτερικό ενός μεταλλικού σύρματος όταν αυτό συνδεθεί με μία πηγή ηλεκτρικού ρεύματος;
19.   Να διατυπώσετε τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος.
20.    Να περιγράψετε 4 αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος.
21.   Να σχεδιάσετε κύκλωμα που να περιλαμβάνει πηγή, διακόπτη, αντιστάτη, αμπερόμετρο και βολτόμετρο. Να σημειώσετε τη (συμβατική) φορά του ηλεκτρικού ρεύματος. Ποια συσκευή παρέχει ενέργεια στο κύκλωμα; Ποια συσκευή καταναλώνει ενέργεια; Σε ποια μορφή μετατρέπεται η ενέργεια που καταναλώνεται;
22.   Ποιες μετατροπές ενέργειας γίνονται α) σε μια γεννήτρια και β) σε μια μπαταρία;
23.   Να διατυπώσετε το Νόμο του Ωμ.
24.   Σε ένα πείραμα μια ομάδα μαθητών κατέγραψε τις παρακάτω μετρήσεις.
Τάση V (V)
1,1
3,2
5,2
4,2
2,1
Ένταση I (mA)
37
102
168
137
71
Να σχεδιάσετε διάγραμμα Έντασης ηλεκτρικού ρεύματος – Τάσης (I-V) και να εξηγήσετε γιατί σε αυτό το πείραμα οι μετρήσεις είναι συμβατές με το νόμο του Ωμ.
25.   Να αποδείξετε τον τύπο που δίνει την ισοδύναμη αντίσταση στη σύνδεση αντιστατών α) σε σειρά β) παράλληλα.
26.   Ασκήσεις 2, 4, 9, 10 σελίδων 61 και 62 του σχολικού βιβλίου
27.   Τι είναι το φαινόμενο Τζάουλ; Σε ποιες συσκευές το χρησιμοποιούμε;
28.   Σε ποιες μορφές ενέργειας μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια ένας κινητήρας;
29.   Να σημειώσετε τρεις τύπους υπολογισμού της ενέργειας που καταναλώνει ένας αντιστάτης και να εξηγήσετε τη σημασία του κάθε συμβόλου.
30.   Να σημειώσετε τον τύπο με τον οποίο ορίζεται η ισχύς και να εξηγήσετε τη σημασία του κάθε συμβόλου.
31.   Να σημειώσετε τρεις τύπους υπολογισμού της ισχύος που καταναλώνει ένας αντιστάτης και να εξηγήσετε τη σημασία του κάθε συμβόλου.
32.   Ερωτήσεις 5, 6, 7 σελίδας 84 και Ασκήσεις 1, 2, 3, 6 σελίδων 84, 85 σχολικού βιβλίου.
33.   Τι είναι τα περιοδικά φαινόμενα; Να αναφέρετε δύο παραδείγματα περιοδικών φαινομένων.
34.   Τι είναι η συχνότητα μιας ταλάντωσης; Ποια είναι η μονάδα μέτρησής της;
35.   Πότε είναι μεγαλύτερη η περίοδος ενός απλούς εκκρεμούς: Στον Ισημερινό ή στους Πόλους; Στην Παλλήνη ή στην κορυφή της Πεντέλης;
36.   Το σφαιρίδιο ενός απλού εκκρεμούς κινείται από την ακραία θέση προς τη θέση ισορροπίας. Τι είδους κίνηση εκτελεί το σφαιρίδιο; Ποιες μετατροπές ενέργειας γίνονται εάν α) δεν ασκούνται τριβές β) ασκούνται τριβές;
Μάνος Ριτσατάκης Φυσικός

Ετικέτες , ,

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1.       Να αναπτύξετε τις ιδιότητες των οξέων.
2.       Που οφείλονται οι ιδιότητες των οξέων;
3.       Τι είναι οι δείκτες; Να αναφέρετε μερικούς δείκτες.
4.       Να αναφέρετε μερικά τρόφιμα και τα οξέα που περιέχονται σε αυτά.
5.       Να διατυπώσετε τον ορισμό των οξέων.
6.       Ερώτηση 8 σελίδας 15 σχολικού βιβλίου
7.       Γιατί η λεμονάδα είναι ξινή;
8.       Πόσο μπορεί να είναι το pH μιας λεμονάδας;
9.       Εάν αραιώσω τη λεμονάδα με νερό, το pH της θα μειωθεί ή θα αυξηθεί;
10.   Εάν μέσα στη λεμονάδα ρίξω λίγο καθαριστικό τζαμιών το pH θα μειωθεί ή θα αυξηθεί;
11.   Εάν ρίξω λίγη λεμονάδα μέσα σε διάλυμα μπλε της βρομοθυμόλης τι χρώμα θα προκύψει;
12.   Πόσο μπορεί να είναι το pH του καθαριστικού τζαμιών;
13.   Εάν αραιώσω το καθαριστικό τζαμιών με νερό το pH θα μειωθεί ή θα αυξηθεί;
14.   Εάν μέσα στο καθαριστικό τζαμιών ρίξω λίγη λεμονάδα το pH θα μειωθεί ή θα αυξηθεί;
15.   Εάν ρίξω λίγο καθαριστικό τζαμιών μέσα σε διάλυμα μπλε της βρομοθυμόλης τι χρώμα θα προκύψει;
16.   Σε καθαρό νερό στους 25°C να συγκρίνετε τον αριθμό των ιόντων H+ και OH-
17.   Σε λεμονάδα να συγκρίνετε τον αριθμό των ιόντων H+ και OH-
18.   Σε καθαριστικό τζαμιών να συγκρίνετε τον αριθμό των ιόντων H+ και OH-
19.   Τι αέριο παράγεται εάν ρίξω ισχυρό HCl σε μάρμαρο; Να γράψετε τη χημική εξίσωση.
20.   Τι αέριο παράγεται εάν ρίξω μέσα σε ισχυρό HCl σιδερένια καρφιά; Να γράψετε τη χημική εξίσωση.
21.   Εάν διαθέταμε μικροσκόπιο που μπορεί να διακρίνει μόρια, άτομα και ιόντα τι θα βλέπαμε σε μία σταγόνα καθαρού νερού;
22.   Εάν διαθέταμε μικροσκόπιο που μπορεί να διακρίνει μόρια, άτομα και ιόντα τι θα βλέπαμε σε μία σταγόνα διαλύματος HCl;
23.   Εάν διαθέταμε μικροσκόπιο που μπορεί να διακρίνει μόρια, άτομα και ιόντα τι θα βλέπαμε σε μία σταγόνα διαλύματος NaOH;
24.   Εάν διαθέταμε μικροσκόπιο που μπορεί να διακρίνει μόρια, άτομα και ιόντα τι θα βλέπαμε σε μία σταγόνα διαλύματος HCl που έχει εξουδετερωθεί πλήρως από NaOH;
25.   Σε τι διαφέρει ένα κατιόν, ένα ανιόν και ένα άτομο;
26.   Αντιστοιχήστε
Χάλυβας
Στοιχείο
NaOH
Χημική ένωση
Χαλκός
Κράμα
HNO3

Μπρούντζος

27.   Τι είναι η όξινη βροχή;
28.   Σε ποιες περιοχές εμφανίζεται η όξινη βροχή;
29.   Που οφείλεται η όξινη βροχή;
30.   Ποιες είναι οι επιπτώσεις της όξινης βροχής στην υδρόβια ζωή, στα μνημεία, στα μέταλλα, στα δάση και στην υγεία του ανθρώπου;
31.   Πόσο είναι το pH του καθαρού νερού, πόσο της κανονικής βροχής και πόσο της όξινης βροχής;
32.   Που οφείλεται το pH της κανονικής βροχής και που της όξινης βροχής;
33.   Συνήθως πόσο είναι το pH των λιμνών;
34.   Πόσες φορές ποιο όξινο είναι ένα διάλυμα με pH=3 σε σχέση με ένα με pH=4;
35.   Πως βρίσκεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και πως το διοξείδιο του θείου; Να σημειώσετε τις χημικές εξισώσεις σχηματισμού τους.
36.   Που παράγονται τα οξείδια του θείου και που τα οξείδια του αζώτου; Γιατί;
37.   Από ποιες φυσικές πηγές παράγονται οξείδια του θείου και από ποιες οξείδια του αζώτου;
38.   Γιατί τα οξείδια του θείου και του αζώτου είναι υπεύθυνα για την όξινη βροχή αφού δεν είναι οξέα;
39.   Γιατί τα μάρμαρα διαβρώνονται από την όξινη βροχή; Σημειώστε την χημική εξίσωση.
40.   Γιατί τα μέταλλα διαβρώνονται από την όξινη βροχή; Σημειώστε την χημική εξίσωση λαμβάνοντας ως μέταλλο τον Σίδηρο (Fe).
41.   Τι είναι το γαστρικό υγρό, πόσο είναι το pH του, ποιο οξύ περιέχει;
42.   Όταν νοιώθουμε ενοχλήσεις στο στομάχι ποιες ουσίες παίρνουμε για να ανακουφιστούμε και γιατί;
43.   Πόσο είναι το pH του αίματος;
44.   Γιατί νοιώθουμε κούραση μετά από έντονη μυϊκή άσκηση;
45.   Πώς παράγεται το γαλακτικό οξύ στους μυς;
46.   Γιατί όταν τρώμε συχνά ζάχαρη καταστρέφονται τα δόντια;
47.   Πόσο είναι το pH του δέρματός μας; Σε τι μας προστατεύει;
48.   Τι επιπτώσεις έχει η χρήση σαπουνιού στην υγεία του δέρματός μας; Τι είδος σαπουνιού να χρησιμοποιούμε;
49.   Με ποιες χημικές ενώσεις καθαρίζουμε τα άλατα που συσσωρεύονται στις βρύσες και τις τουαλέτες; Γιατί;
50.   Με ποιες χημικές ενώσεις καθαρίζουμε τα λίπη;
51.   Να εξηγήσετε αναλυτικά την απορρυπαντική δράση του σαπουνιού.
52.   Να περιγράψετε τη φωτοσύνθεση. Τι καταναλώνεται και τι παράγεται;
53.   Τι είδους εδάφη είναι όξινα και τι είδους είναι βασικά; Πως μπορούμε να αυξήσουμε το pH των όξινων εδαφών;
54.   Τι είναι τα λιπάσματα; Τι σημαίνει ότι ένα λίπασμα είναι τύπου 10-5-7;
55.   Ποιες ουσίες που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα από τον άνθρωπο προκαλούν το φαινόμενο του ευτροφισμού;
56.   Να αντιστοιχήσετε την πρώτη στήλη με τη δεύτερη και τη δεύτερη με την τρίτη στήλη:
Αλογόνο
1η Ομάδα
Κάλιο
Αλκάλιο
2η Ομάδα
Ασβέστιο
Ευγενές Αέριο
17η Ομάδα
Χλώριο
Αλκαλική Γαία
18η Ομάδα
Ήλιο
57.   Πόσα στοιχεία υπάρχουν στη φύση περίπου; Τα περισσότερα είναι μέταλλα ή αμέταλλα;
58.   Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
a.       Όσο κοντύτερα στον πυρήνα βρίσκεται ένα ηλεκτρόνιο τόσο μεγαλύτερη είναι η ενέργειά του.
b.      Τα στοιχεία της 14ης Ομάδας έχουν 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα
c.       Τα Αλκάλια έχουν 1 ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα
d.      Τα Αλογόνα έχουν 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα
e.      Τα στοιχεία της 3ης περιόδου έχουν 4 στιβάδες ηλεκτρονίων
59.   Τι κοινό έχουν τα στοιχεία της ίδιας ομάδας; Γιατί;
60.   Να αναφέρετε 7 ιδιότητες των μετάλλων
61.   Τι είναι τα κράματα; Γιατί τα χρησιμοποιούμε; Να αναφέρετε 3 κράματα και τα συστατικά τους
62.   Γιατί το διαμάντι και ο γραφίτης έχουν τόσο διαφορετικές ιδιότητες;
63.   Τι είναι οι γαιάνθρακες; Πως δημιουργήθηκαν;
64.   Τι είναι ο ασβέστης; Πως παράγεται; Που χρησιμοποιείται; Να σημειώσετε τις αντίστοιχες χημικές εξισώσεις.
65.   Τι είναι τα κονιάματα; Ποια είναι τα είδη τους; Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα.
66.   Γιατί το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται στους πυροσβεστήρες;
67.   Πως και από ποια υλικά παρασκευάζεται το γυαλί;
68.   Σε τι διαφέρει το γυαλί από το κρύσταλλο;

Μάνος Ριτσατάκης Φυσικός

Ετικέτες , ,